info@zr.com.tr    |   0850 333 81 82
10 Yıldır Hizmetinizdeyiz


Danışmanlık Hizmetleri

Günümüz koşullarında ticaret hayatında başarılı olmak, mevcut durumu korumak, rekabet gücünü sağlayabilmek için danışmanlık hizmetleri alınmalıdır. ZR Grup, bu hizmetleri profesyonel bir şekilde sunmaktadır. Bir markanın ayakta kalabilmesi için başta müşteri memnuniyeti olmak üzere çalışanların motivasyonlu olması da önemlidir. Grubumuz, müşterilerin beklentilerini doğru ve zamanında anlaşılmasını sağlayacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bilimsel çalışmalara internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmektedir ancak sayısız yanlış bilgilere de erişmek mümkündür. Bu da yanlış sonuçlara neden olabilmektedir. Bilgi, doğru yerden alınmalı ve doğru zamanda kullanılmalıdır. Başarıya ancak böyle ulaşılabilmektedir. Bu nedenle grup, kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktadır ve bu hizmeti profesyonel personeli ile vermektedir.

 

Danışmanlık Hizmetleri Önemlidir

 

Kurumsal danışmanlık hizmetleri, işletmeler için büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerde paranın uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı araştırılmakta, kısa sürede kazanç elde edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Şirketin uluslar arası kurallara göre yönetilmesini sağlayan kurumsal danışmanlık hizmeti, Zaman kayıplarını ve fireleri ortadan kaldırarak daha fazla kar elde edilmesini sağlayan ZR Grup, kurumların yoğun rekabet şartlarında ayakta kalmasını, hatta yüksek karlar elde etmesini sağlamaktadır. Kurumsal danışmanlık, tam olarak genel, üretim ve finans yönetim danışmanlığıdır. Pazarlama ve yönetim danışmanlığını da kapsayan kurumsal danışmanlık, aynı zamanda insan kaynakları yönetim danışmanlığıdır.

 

Firma Doğru Yönlendirilmelidir

 

Danışmanlık hizmetleri kapsamında işletmenin iş planı ve bütçesi hazırlanmakta, ayrıca kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri belirlenmektedir. Hizmet kapsamında risk analizleri yapan ZR Grup,bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Grup, pazar analizlerinin yanı sıra müşteri analizlerini de yaparak hedeflerin belirlenmesini sağlamakta, bu da kazancı artırmaktadır. Kurumsal danışmanlık, kalite yönetim sistemi olarak algılanmamalıdır. Ayrıca mali danışmanlık veya muhasebecilik de değildir. Bu hizmet hukuk danışmanlığı olarak da algılanmamalıdır. Danışmanlık hizmetinde firmanın doğru yönlendirilmesi vardır.